Info/Regler

Drevprovssäsongen 2023-2024

  

Ny säsong igen!  

Årets drevprovssäsong dömer vi för andra året efter de nya reviderade drevprovsreglerna som började gälla 20220701.

 

Redovisningssystemet, SKK Start, som vi började använda föregående säsong ska fortsatt. Baserat på första säsongens erfarenheter kommer systemet att vara något reviderat. Utbildningsinsatser på detta system kommer att ske så fort som möjligt under augusti-september.

 

Säsongen 2023-2024 kommer att innehålla ett antal tävlingar, åtminstone Har-SM och NordM (denna gång i Sverige, arrangerat av Skaraborg&Västsvenska BlK). Troligen kommer även ett evenemang som ersätter det nedlagda Klöv- SM att arrangeras.

 

Tävlingarna är ju intressanta och trevliga, men det allra viktigaste är att ni medlemmar startar era hundar på så många ”vanliga” drevprov som möjligt. Detta är det bästa sättet att få fram ett så bra underlag som möjligt för att vidareutveckla rasen som jakthund!