Info/Regler

Drevprovssäsongen 2022-2023

 

Ny säsong igen!  

Årets drevprovssäsong kommer vi att döma efter de nya reviderade drevprovsreglerna som började gälla 20220701.

Nya Regelböcker och Skogskort har skickats ut till alla Lokalklubbar som ansvarar för att dessa distribueras och gås igenom med domarna.

 

Ett nytt redovisningssystem, SKK Start, som ersätter det gamla Jyckedata är tillsammans med SKK under utarbetande och planen är att det ska användas under säsongen. Utbildningsinsatser på detta system kommer att ske så fort som möjligt under augusti-september.

 

Säsongen 2022-2023 kommer att innehålla ett antal tävlingar, åtminstone Har-SM och NordM (i Finland denna gång). Troligen kommer även ett evenemang som ersätter det nedlagda Klöv- SM att arrangeras.

 

Tävlingarna är ju intressanta och trevliga, men det allra viktigaste är att ni medlemmar startar era hundar på så många ”vanliga” drevprov som möjligt. Detta är det bästa sättet att få fram ett så bra underlag som möjligt för att vidareutveckla rasen som jakthund!     

Officiella Drevprovsresultat 2021-2022


Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 


Bästa lista hare

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Bästa lista räv

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Bästa lista klöv

2021-2022 

2020-2021

2019-2020

Bästa lista allround

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Prislistor & protokoll tidigare år


2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Sten Perssons Minne


2020

2019