Start

Välkommen till

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben (SBIK) en specialklubb för beagle,

grundades 1953 och är  ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).

Vi har 14 lokalavdelningar (LA) som finns fördelade över hela landet från Skåne i söder till Norrbotten i norr med över 1 400 medlemmar.

Vårt högsta beslutande organ är Beaglefullmäktige (BF) som arrangeras vart annat år. Lokalavdelningarna bedriver verksamheter året runt som består av drevprov, utställningar och viltspår.


Vår ambition är att fortsätta utvecklas som specialklubb och att tillvarata och utveckla beaglen som en drivande jakthundsras enligt nordisk jakttradition - tillsammans med dig och våra fantastiska beaglar.

NYHETER

Rasspecifik avelsstrategi RAS för

Beagle 2021

Protokoll

BCS 2024-06-05

Information från avelskommittén till nya valpköpare

 

Vi i AK (avelskommittén) jobbar för att främja beaglen som jakthund med god hälsa, mentalitet och exteriör. För att detta ska ske behöver uppfödare, både de redan etablerade och de som tar sin första valpkull ta sitt ansvar att följa vårt RAS som är framtaget tillsammans i Svenska Beagleklubben. RAS är rasspecifik avelsstrategi för att bevara beaglen som den fina jakthund den är. Men då gäller att alla som avlar tar ansvar att följa de mål och strategier som finns där.

Det är här ni nya valpköpare kommer in. Ni behöver ställa krav på er nya uppfödare och valp att de följer just de mål vi har satt upp för att bevara vår fina jakthund. Våga ställ krav att båda föräldrarna är jaktprovsmeriterade, utställda och att de är testade för mls och Lafora Epilepsi.

Använd hunddata SKK HUNDDATA och Svenska Beagleklubbens hemsida för att se resultat från jaktprov och utställning samt uppdaterad mls och Lafora lista.

Vi i AK och de lokala avelsråden hjälper gärna till att tyda jaktprov / utställningsresultat eller att hitta på hunddata eller Beagle klubbens hemsida, bara att höra av sig.

BLI MEDLEM

Bli medlem i Svenska Beagleklubben

VALPANNONSER

Kolla in aktuella parningar

Beagletidningen

Utgivningsplan 2024

Nr

Manusstopp

Utkommer

1

15 februari

Mars

2

15 maj

Juni

3

15 augusti

September

4

15 november

December

Inlägg till tidningen skickas till christoffer@svenskabeagleklubben.com

KOMMANDE EVENEMANG

Vill du boka ett möte i kalendern?

Skicka ett e-mail till webmaster.

Våra sponsorer och samarbetspartners