Viltspår

Viltspår - Allmänt


Viltspår är en utmärkt aktivitet att träna när det inte är jaktsäsong.

Många anser att det är en fördel, då det gynnar hundens spårnoggranhet och samarbetsvilja under jakten. Det är en aktivitet som tröttar ut hunden då det krävs att den använder sin hjärna för att hitta rätt bland alla dofter som finns i skog och mark.


Måltet med viltspårsprov är att bedöma hundens lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt. Provet syftar till att stimulera intresser för fortsatt utbildning av eftersökshundar för praktiskt bruk.

Tävla om att bli årets bästa viltspårshund

Minst 3 starter i öppen klass med 2 olika domare varav minst 1 start vid ordinarie prov.


Statuter Årets viltspårshund.


Prov kan göras i annan klubb.


För mer information eller om ni startar i annan klubb skicka en kopia av resultatet till viltspårsansvarig, Göte Roman,

Tel: 070-826 16 95.

E-mail: gote.roman@telia.com

Vid jakt är varje jägare enligt lag skyldig att ha tillgång till en eftersökshund.

Vid viltspårproven tar man reda på vilken förmåga och vilken vilja hunden har att följa ett utlagt spår. Vid träning och tävling lär sig också hundföraren mycket om hur hans hund uppför sig i olika eftersökssituationer vid till exempel störningar i form av färska viltspår. Kunskapen om hundens uppträdande och förmågan hos hunden att envist och utan att låta sig störas av olika yttre förhållanden kunna följa spårlöpan har man sedan mycket stor nytta av när man skall spåra trafikskadat eller skadeskjutet vilt. Ett väl samkört eftersöksekipage är det absolut säkraste och i många fall också det enda sättet att kunna förkorta lidandet hos ett skadat vilt.

Svenska Beagleklubbens viltspårprovprogram fyller en viktig jaktetisk funktion och vi uppmanar alla som seriöst sysslar med jakt att använda beaglen även till detta. Beaglen har en ypperlig näsa och den har mycket lätt för att följa konstgjorda spår och självklart har den inga problem vid "skarpa" eftersök av skadat vilt.

Vi följer numera de viltspårregler som är fastställda av Svenska Kennelklubben.

Viltspårsprov 2023

Viltspårprov 2023

 

Målet med viltspårprov är att bedöma hundens lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt. Provet syftar till att stimulera intresset för fortsatt utbildning av eftersökshundar för praktiskt bruk.

Viltspår är en utmärkt aktivitet att träna när det inte är jaktsäsong.

 

Nedanstående lokalavdelningar kommer att arrangera Viltspårprov 2023:

 

Sydsvenska Beagleklubben. Rörligt prov under tiden 1 januari – 31 december, (under förutsättning att det är barmark).

Ordinarie prov 13 maj. Information finns på klubbens hem- och Facebooksida.

Anmälan till

Andreas Herbertsson, tfn 070 – 926 75 66 el andreas@jkbt.nu

 

Östergötlands Beagleklubb. Rörligt prov under tiden 1 januari – 31 december, (under förutsättning att det är barmark).

Anmälan till Elisabet Engström, tfn 070 – 820 95 66 el elisabet_stenstorp@bahnhof.se

 

Östsvenska Beagleklubben. Rörligt prov under tiden 1 januari – 31 december, (under förutsättning att det är barmark).

Ordinarie prov 3 juni (KM)

Anmälan till

Michael Dahlgren, tfn 073-975 15 49 el michael.dahlgren@gnesta.se

 

Värmland/Dals Beagleklubb. Rörligt prov under tiden 1 januari – 31 december, (under förutsättning att det är barmark).

Ordinarie prov 13 maj i Torntorp, endast för medlemmar

Ordinarie prov 16 – 18 juni i Torntorp, Vänskapskampen

Beaglecup 26 – 27 augusti i Torntorp

Anmälan samtliga prov till Inga-Lill Håkansson, tfn 070-668 61 15 e-post torntorparn@gmail.com

 

Bergslagens Beagleklubb. Rörligt prov under tiden 1april – 30 november, (under förutsättning att det är barmark).

Anmälan till May-Britt Persson, tfn  0590–52043 el 0706–731516

 

Västerbottens Beagleklubb. Rörligt prov under tiden 1 maj – 30 oktober

Anmälan till Katarina Hedman, tfn 0702–291651 el vasterbottensbeagleklubb@gmail.com

 

Gävle/Dala Beagleklubb. Rörligt prov under tiden 1 januari – 31 december, (under förutsättning att det är barmark).

Anmälan till Roland Backlund, tfn 072-406 49 49 el kiwi@telia.com