Dokument/Länkar

Avel - dokument


Här finner du alla dokument som produceras av vår avelskommitté

Lafora Epelepsi


Vi i AK rekommenderar att alla testa sina hundar för Lafora Epelepsi innan avel och kan meddela att hundar som är medlemmar i Svenska Beagleklubben får nu 10% på gentester ex. mls och Lafora EP hos laboratoriet Genomia.

Man beställer via länken nedan och väljer Svenska Beagleklubben under hundklubb innan beställningen skickar in så dras det av på den slutliga betalningen.


https://www.genomia.cz/en/test/lafora/


Lista MLS/Lafora

Om ni vill ha erat MLS/Lafora resultat publiserat på listan skicka in det till

malin-matilda@hotmail.com