Avel

Avel - Allmänt


För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Beagleklubben har alltid jobbat för att rasens kvalitéer och bruksegenskaper ska bevaras och föras vidare från föräldrar till nästa generation. Engagerade avelsråd med stor kunskap om avel och individkännedom i klubbens lokalklubbar gör det lättare för uppfödarna att använda rätt avelsdjur för att föra aveln vidare i rätt riktning.

Drevprov används för att bedöma hundarnas lämplighet till jakt och utställningarna ser till att vi får en hund som är rätt byggd för det ändamålet.


Uppfödarnas ansvar är att vara självkritiska och kunna se sina hundars för- och nackdelar, vilket ska leda till en bättre avel.


Beagleklubbens avelskommitté gör ett väldigt stort och viktigt arbete för beaglen som ras. Dels med rådgivning, men även sammanställande av listor och statistik som ska kunna vägleda intresserade medlemmar. Allt detta finns på hemsidan under både avel och jakt.  Den centrala avelsrådgivningen är en viktig kugge dit man som medlem kan vända sig med frågor, till sin hjälp har man också de lokala avelsråden som sitter i lokalklubbarna. Där finns ofta en individkännedom runt hundarna som är otroligt viktig, bland annat kunskap om ännu ostartade hundar.

Det är tyvärr långt ifrån alla beaglar som kommer ut på våra olika prov. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att så många som möjligt startar sin beagle på drevprov och visar den på utställning. Det är de enda verktygen vi har för att kunna göra en så korrekt och bra utvärdering av aveln som det bara går. Det bästa vi kan göra är att jobba för att få så många beagleägare vi känner att visa upp sina hundar på prov, jakt, spår och utställning.


Avelskommittén har precis arbetat fram ett nytt RAS (Rasspecifika avelsstrategier 2021) där man visar rasens starka sidor, problem och statistik från ex. drevprov och rasens mål och strategier framåt. RAS innehåller de avelsrekommendationer som klubben och SKK står bakom. Du hittar den senaste versionen av RAS på sidan Avel – Dokument.


Det viktiga för oss i Svenska Beagleklubben är att värna om beaglens unika drevegenskaper som en allround hund på hare, räv, rådjur och hjort så att den kan glädja många jägare även i framtiden!