Om Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben


Svenska Beagleklubben (SBIK) enspecialklubb för beagle, grundades 1953 och är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Vi har 14 lokalavdelningar (LA) som finns fördelade över hela landet från Skåne i söder till Norrbotten i norr med över 1 400 medlemmar. Vårt högsta beslutande organ är Beaglefullmäktige (BF) som arrangeras vart annat år. Lokalavdelningarna bedriver verksamheter året runt som består av drevprov, utställningar och viltspår. Vår ambition är att fortsätta utvecklas som specialklubb och att tillvarata och utveckla beaglen som en drivande jakthundsras enligt nordisk jakttradition - tillsammans med dig och våra fantastiska beaglar.

Stadgar


Nedanstående stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska Beagleklubben och dess lokalavdelningar skall bedrivas. Alla medlemmar skall följa stadgarna och tillsammans arbeta för en god demokratisk ordning och en värdeskapande verksamhet.


Stadgar för SBIK lokalavdelningar

Stadgar för SBIK


GDPR


Svenska Beagleklubbens policy om dataskyddsförordningen (GDPR)

En ny dataskyddsförordning har införts och gäller i samtliga EU-länder. Svenska Beagleklubben värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du skall ha inblick i hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Tag gärna del av våra medlemsvillkor där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Svenska Beagleklubbens medlemsvillkor
Dina medlemsuppgifter är grunden för en så bra service som möjligt. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera medlemskap, jaktprovsstarter, viltspårstarter och utställningar men även för utskick av Beagle samt för att kunna ge dig tillgång till medlemserbjudanden. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att Svenska Beagleklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.
När vi behandlar uppgifterna följer vi bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) och den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet.

Vilka personuppgifter behandlas?
Svenska Beagleklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är: Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalklubb.

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Först och främst behövs dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. 

Vi använder även uppgifterna som underlag för statistik och för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Eftersom du är medlem i en lokalklubb kan denna behandla uppgifterna på samma sätt.

Om du startar på jaktprov och utställningar.
Deltar du i dessa aktiviteter sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om din hund som krävs för att administrera dina starter, registrera dina resultat och skicka underlag till för meriteringar till Svenska Kennelklubben. I samband med starterna publicerar vi också ditt namn, klubbtillhörighet samt uppgifter om hunden i resultatlistor och deltagarförteckningar.

Personuppgifter om dig som funktionär.
Om du ställer upp som funktionär vid våra aktiviteter eller förtroendeuppdrag kan uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du skall kunna fullfölja ditt/dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter.
Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparas i vårt/SKK:s medlemsregister eftersom det är dom som administrerar medlemsregistret. Uppgifter sparas även i Jyckedata, systemet för jaktprovs och utställningsrapportering. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter så ser vi gärna att du rapporterar det snarast möjligt.

Hoppas att denna information gett dig ett underlag för varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används.