Drevprov

Att starta på drevprov


Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att vi inom Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre beaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra drevprov. Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultaten och utveckla vårt avelsarbete. Detta för att vi skall kunna se vilka

kombinationer som ger de bästa jakthundarna. Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en bra drivande hund. Vi bedömer egenskaperna sök, upptag, väckning på slag, drevarbete, väckning på tappt, skall, nyansering, samarbete och lydnad. Med drevproven och utställningsresultat som kunskapsbas

kan vi fortsätta i avelsarbetet och utveckla beaglen till den ultimata jakthunden.

Vad skall hundägaren tänka på


Som ägare av beagle har man ett ansvar att värna om dessa jaktliga egenskaper. Genom att starta på drevprov så hjälper du rasen att ta fram dom bästa avelsdjuren och att få fram en ännu bättre jakthund som motsvarar framtidens krav på drivande hundar. Drevprovet genomförs så lik en vanlig jaktdag som möjligt. En domare bedömer hundens egenskaper och fastställer drevtid och drevdjur. Hundägaren ansvarar för att ha sin beagle i god fysisk form, har en bra lydnad och samarbete mellan sin hund och förare.