Vänskapskampen 2024

Vänskapskampen 2024

SE54435/2018 Swed Pack´s Riddare Just In

Time

Ägare: Jan Olsson

Värmland-Dals Beagleklubb

SE20203/2022 Setervollen's Idja Rávga Ägare: Rut Elfgren/Lars-Anders Hult

Värmland-Dals Beagleklubb

SE24298/2021 Redamancy´s Jasmin

Ägare: Anne-Marie Stake Henriksson

Värmland-Dals Beagleklubb

SE45474/2016 Trewelyn Peach On The

Beach

Ägare: Roland Backlund

Värmland-Dals Beagleklubb

Här är gänget som åker till Danmark och skall försöka försvara förstaplatsen i Vänskapskampen