Om Beaglen

Rasbeskrivning


Beagle är en utpräglad jakthundsras, en relativt långsamtdrivande hund för jakt på hare, rådjur och räv. Rasen har stark jaktlust och mycket egen vilja, och som beagleägare gäller det att inte vekna för den bedjande blicken.

Beagle


Ingår i grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar.

 

Historik

Beaglens hemland är Storbritannien. Beaglen nämns vid namn på 1400‐talet, men man vet att beagleliknande hundar användes redan på 1000‐talet till att jaga framför allt hare med i stora släpp, på engelska kallade ”pack”, som följs till fots. Det fanns på den tiden många beaglevarianter och först på 1870‐talet renodlades beaglen så som vi känner den idag. I Sverige påträffas de första kända beaglarna år 1891. Utvecklingen av beaglen här i landet tar dock först fart när Svenska Beagleklubben bildas 1953. I motsats till den engelska traditionen att jaga med flera hundar i pack har Svenska Beagleklubben etablerat beaglen som en duktig ensamdrivande hund enligt nordisk tradition (RAS)Funktion

I Sverige, Finland och Norge används beaglen som drivande jakthund enligt den nordiska traditionen, det vill säga som ensamdrivande hund. Beaglen har redan från början använts för drevjakt på hare, rådjur/hjort och räv. Alla individer är inte lämpliga för att driva rådjur och hjort. Det är individens drevsätt, drevhastighet och skalltäthet som avgör lämplighet. I förhållande till sin storlek har beaglen ofta ett välklingande skall samt förmåga att avbryta drev som sträcker ut. (RAS)

 


Hälsa

Beaglen är internationellt en av de friskaste raserna. Som framgår nedan finns det några sjukdomar i rasen, men i låg frekvens. Läget är likartat internationellt. En kartläggning av förekomsten av Musladin Lueke Syndromet (MLS) och Lafora epilepsi har genomförts med anledning av att några fall konstaterats. Detta arbete sker i nära kontakt med Beagleklubbarna i Finland och Norge, men även de i England och USA. En lista med testade individer i Sverige finns att tillgå på Beagleklubbens hemsida och den uppdateras månadsvis. (RAS)

 

Egenskaper / Mentalitet

Beagle skall vara en glad, vänlig och livlig jakthund. Den skall vara modig, mycket aktiv, uthållig och målmedveten. Den skall vara alert, intelligent och ha ett stabilt temperament. Den får aldrig visa aggressivitet eller skygghet. (FCI-Standard)Storlek och utseende

Beagle är en medelstor hund. Den väger som vuxen 10–15 kg. Mankhöjd är 33–40 cm (13-16 inches = 33.02-40.64 cm). Den är vanligen antingen trefärgad, (svart, brun och vit), eller tvåfärgad (gul och vit). Svansspetsen skall vara vit.

Beagle skall vara en robust, kompakt byggd jakthund, som skall ge intryck av styrka utan att vara grov. Pälsen skall vara kort, tät och ge gott skydd mot väder och vind. (FCI-Standard)