Småhunds-SM

Småhunds SM


Denna tävling är en kamp mellan Basset, Beagle, Drever och Tax. Från och med 2017 är denna tävling ett officiellt prov med stambokförda resultat. De högsta rankade hundarna på Bästa Harhundslistan, Bästa Råhundslistan och Bästa Allroundhundlistan tas ut att representera Beagleklubben.


Småhunds SM regler


RESULTAT SMÅHUNDS-SMREPORTAGE SMÅHUNDS-SM

SEJ(KOMBI)CH SE UCH

Malliwick's After Eight
LAGBILD


Beagleklubbens represantanter till Småhunds-SM

SEJ(KOMBI)CH
Hebbelyckans Zvea


Ägare:
Robert Lindström

SEJ(KOMBI)CH SEUCH 
Maliwick's After Eight


Ägare:

Patrik Karls

RR SEJ(HA)CH
Trökans Maya

Ägare:
Sören Storm