Prislistor och protokoll 2024-2025

2024-2025

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt Stambokförts av SKK Registreringsavdelning.

För att anmäla till ett specifikt prov. Klicka på länken under Anmälan Provperiod/Event så kommer ni till SKK-Start anmälan för provet.

För att se resultatet för Provperiod/Event. Klicka på Resultat så kommer ni till SKK-Start publicerade resultat.


Samtliga prov redovisade och registrerade

2024-09-01


Antal prov: 

Antal prisdrev: 

Antal ettor: 

Antal tvåor: 

Antal treor: 

Antal harpris: 

Antal råpris: 

Antal hjortpris: 

Antal rävpris: 

Antal RR: 

Bergslagens Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Gotlands Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Gävle-Dala Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Jämtland-Härjedalens Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Mälardalens Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Norrbottens Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Nedre Norrlands Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Skaraborgs Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Värmland-Dals Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

13 sep

30 okt

29 nov

30 dec

28 jan

Resultat

#576 Lurprovet

#3 jan

Innställt

26 feb

Resultat

Västerbottens Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Västsvenska Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Östsvenska Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat

Östergötlands Beagleklubb

Anmälan Provperiod/Event

Sista anmälan

Resultat

#421 September

13 sep

Resultat

#481 Oktober

30 okt

Resultat

#482 November

29 nov

Resultat

#483 December

30 dec

Resultat

#484 Januari

28 jan

Resultat

#485 Februari

26 feb

Resultat