Klövvilt-SM

Klövvilt-SM 


Klövvilts-SM är ett årligen återkommande evenemang. Ansvaret för arrangemanget vandrar mellan de regioner där det är praktiskt möjligt att arrangera drevprov/tävling med klövvilt som drevdjur, BCS har det slutliga ansvaret för att arrangerande klubb utses. Provet är ett officiellt prov helt enligt gällande drevprovsregler. I tävlingsmomentet är det drev på klövvilt som gäller. Regler för tävlingen finns på annan plats på hemsidan. Tävlingen är ett 1-dagsprov. Deltagande hundar utgörs av 1 hund/Lokalavdelning, varje Lokalavdelning är fria att ta ut en hund enligt egna principer.


Uttagningsregler o tävlingsregler Klövvilts SM