Prislistor och protokoll 2023-24

2023-2024

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt Stambokförts av SKK Registreringsavdelning.

Denna säsong används SKK Start som redovisningsverktyg. Då detta verktyg ännu inte är helt komplett avseende hantering av resultat efter Stambokföring redovisas för närvarande enbart klara Protokoll för respektive klubbs olika provperioder.

Vår förhoppning är att Prislistor och övriga sammanställningar som tidigare löpande presenterats ska kunna publiceras längre fram under säsongen.

Samtliga prov redovisade och registrerade

2024-04-02


Antal prov: 291

Antal prisdrev: 300

Antal ettor: 187

Antal tvåor: 57

Antal treor: 56

Antal harpris: 171

Antal råpris: 123

Antal hjortpris: 2

Antal rävpris: 4

Antal RR: 3