Prislistor och protokoll 2020-21

2020-2021

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt Stambokförts av SKK Registreringsavdelning.

Denna säsong används SKK Start som redovisningsverktyg. Då detta verktyg ännu inte är helt komplett avseende hantering av resultat efter Stambokföring redovisas för närvarande enbart klara Protokoll för respektive klubbs olika provperioder.

Vår förhoppning är att Prislistor och övriga sammanställningar som tidigare löpande presenterats ska kunna publiceras längre fram under säsongen.

Samtliga prov redovisade och registrerade

20210608


Antal prov: 279

Antal prisdrev: 242

Antal ettor: 145

Antal tvåor: 46

Antal treor: 51

Antal harpris: 124

Antal råpris: 107

Antal hjortpris: 4

Antal rävpris: 7

Antal RR: 2


Värmland-Dals Beagleklubb