Prislistor och protokoll 2018/19

Samtliga prov redovisade och registrerade


Antal prov: 404

Antal prisdrev: 388

Antal ettor: 191

Antal tvåor: 103

Antal treor: 94

Antal harpris: 212

Antal råpris: 163

Antal hjortpris: 2

Antal rävpris: 11

Antal RR: 2


Förteckning startande hundar

Prislistor o Protokoll

GBIK 20181029-001 Prislista

GBIK 20181029-001 Protokoll

GBIK 20181101-005 Prislista

GBIK 20181101-005 Protokoll

GBIK 20181105-001 Prislista

GBIK 20181105-001 Protokoll

GBIK 20181201-006 Prislista

GBIK 20181201-006 Protokol

GBIK 20181203-001 Prislista

GBIK 20181203-001 Protokoll

GBIK 20190101-005 Prislista

GBIK 20190101-005 Protokoll

GD BIK 20181029-003 Prislista

GD BIK 20181029-003 Protokoll

GD BIK 20181101-010 Prislista

GD BIK 20181101-010 Protokoll

GD BIK 20181201-011 Prislista

GD BIK 20181201-011 Protokoll

GD BIK 20190101-010 Prislista

GD BIK 20190101-010 Protokoll

JH BIK 20181001-011 Prislista

JH BIK 20181001-011 Protokoll

JH BIK 20181019-001 Prislista

JH BIK 20181019-001 Protokoll

JH BIK 20181101-011 Prislista
JH BIK 20181101-011 Protokoll

MBIK 20181022-001 Prislista

MBIK 20181022-001 Protokoll

MBIK 20181101-007 Prislista

MBIK 20181101-007 Protokoll

MBIK 20181105-002 Prislista

MBIK 20181105-002 Protokoll

MBIK 20190101-007 Prislista

MBIK 20190101-007 Protokoll

MBIK 20190201-007 Prislista

MBIK 20190201-007 Protokoll

NbBIK 20180901-026 Prislista

NbBIK 20180901-026 Protokoll

NbBIK 20181001-014 Prislista

NbBIK 20181001-014 Protokoll

NbBIK 20181020-004 Prislista

NbBIK 20181020-004 Protokoll

NbBIK 20181101-014 Prislista

NbBIK 20181101-014 Protokoll

NbBIK 20181201-015 Prislista

NbBIK 20181201-015 Protokoll

NnBIK 20180826-006 Prislista

NnBIK 20180826-006 Protokoll

NnBIK 20180901-024 Prislista

NnBIK 20180901-024 Protokoll

NnBIK 20180928-001 Prislista

NnBIK 20180928-001 Protokoll

NnBIK 20181001-012 Prislista

NnBIK 20181001-012 Protokoll

NnBIK 20181026-001 Prislista

NnBIK 20181026-001 Protokoll

NnBIK 20181101-012 Prislista

NnBIK 20181101-012 Protokoll

NnBIK 20181106-001 Prislista

NnBIK 20181106-001 Protokoll

NnBIK 20181201-013 Prislista

NnBIK 20181201-013 Protokoll

SbBIK 20181112-001 Prislista

SbBIK 20181112-001 Protokoll

SbBIK 20181119-001 Prislista

SbBIK 20181119-001 Protokoll


Prislistor o Protokoll

SbBIK 20181201-004 Prislista

SbBIK 20181201-004 Protokoll

SbBIK 20190101-003 Prislista

SbBIK 20190101-003 Protokoll

SbBIK 20190121-001 Prislista

SbBIK 20190121-001 Protokoll

SbBIK 20190123-004 RR

SbBIK 20190201-003 Prislista

SbBIK 20190201-003 Protokoll

SsBIK 20181101-001 Prislista

SsBIK 20181101-001 Protokoll

SsBIK 20181201-002 Prislista

SsBIK 20181201-002 Protokoll

SsBIK 20181210-001 Prislista

SsBIK 20181210-001 Protokoll

SsBIK 20190101-001 Prislista

SsBIK 20190101-001 Protokoll

SsBIK 20190201-001 Prislista

SsBIK 20190201-001 Protokoll

VbBIK 20180901-025 Prislista

VbBIK 20180901-025 Protokoll

VbBIK 20181001-013 Prislista

VbBIK 20181001-013 Protokoll

VbBIK 20181101-013 Prislista

VbBIK 20181101-013 Protokoll

VBIK 20180901-014 Prislista

VBIK 20180901-014 Protokoll

VBIK 20181101-002 Prrislista

VBIK 20181101-002 Protokoll

VBIK 20181201-003 Prislista

VBIK 20181201-003 Protokoll

VBIK 20190101-002 Prislista

VBIK 20190101-002 Protokoll

VBIK 20190201-002 Prislista

VBIK 20190201-002 Protokoll

VDBIK 20181029-002 Prislista

VDBIK 20181029-002 Protokoll

VDBIK 20181101-008 Prislista

VDBIK 20181101-008 Protokoll

VDBIK 20181201-009 Prislista

VDBIK 20181201-009 Protokoll

VDBIK 20190101-008 Prislista

VDBIK 20190101-008 Protokoll

VDBIK 20190111-001 Prislista

VDBIK 20190111-001 Protokoll

VDBIK 20190129-002 RR

VDBIK 20190201-008 Prislista

VDBIK 20190201-008 Protokoll

ÖBIK 20181201-007 Prislista

ÖBIK 20181201-007 Protokoll

ÖBIK 20190101-006 Prislsita

ÖBIK 20190101-006 Protokoll

ÖBIK 20190201-006 Prislista

ÖBIK 20190201-006 Protokoll

ÖgBIK 20181101-004 Prislista

ÖgBIK 20181101-004 Protokoll

ÖgBIK 20181201-005 Prislista

ÖgBIK 20181201-005 Protokoll

ÖgBIK 20190101-004 Prislista

ÖgBIK 20190101-004 Protokoll

ÖgBIK 20190115-001 Prislista

ÖgBIK 20190115-001 Protokoll

ÖgBIK 20190201-004 Prislista

ÖgBIK 20190201-004 Protokoll