Prislistor och protokoll 2012/13

Samtliga prov redovisade och registrerade


Antal prov: 300

Antal prisdrev: 243

Antal ettor: 115

Antal tvåor: 68

Antal treor: 60

Antal harpris: 162

Antal råpris: 70

Antal hjortpris: 0

Antal rävpris: 11

Antal RR: 3


Förteckning startande hundar

Prislistor o Protokoll

GBIK 20121015-002 Prislista

GBIK 20121015-002 Protokoll

GBIK 20121031-002 Prislista

GBIK 20121031-002 Protokoll

GBIK 20121101-011 Prislista

GBIK 20121101-011 Protokoll

GBIK 20121201-012 Prislista

GBIK 20121201-012 Protokoll

GBIK 20121203-001 Prislista

GBIK 20121203-001 Protokoll

GBIK 20130101-010 Prislista

GBIK 20130101-010 Protokoll

GBIK 20130107-001 Prislista

GBIK 20130107-001 Protokoll

GDBIK 20121029-001 Prislista

GDBIK 20121029-001 Protokoll

GDBIK 20130101-015 Prislista

GDBIK 20130101-015 Protokoll

GDBIK 20130201-013 Prislista

GDBIK 20130201-013 Protokoll

HBIK 20121101-007 Prislista

HBIK 20121101-007 Protokoll

HBIK 20121126-001 Prislista

HBIK 20121126-001 Protokoll

HBIK 20130101-006 Prislista

HBIK 20130101-006 Protokoll

JHBIK 20120901-022 Prislista

JHBIK 20120901-022 Protokoll

JHBIK 20121001-016 Prislista

JHBIK 20121001-016 Protokoll

JHBIK 20121019-001 Prislista

JHBIK 20121019-001 Protokoll

JHBIK 20121101-017 Prislista

JHBIK 20121101-017 Protokoll

JHBIK 20121110-010 Prislista

JHBIK 20121110-010 Protokoll

JHBIK 20121201-003 Prislista

JHBIK 20121201-003 Protokoll

MBIK 20121101-013 Prislista

MBIK 20121101-013 Protokoll

MBIK 20130201-010 Prislista

MBIK 20130201-010 Protokoll

MBIK 20130204-001 Prislista

MBIK 20120204-001 Protokoll

NbBIK 20120901-011 Prislista

NbBIK 20120901-011 Protokoll

NbBIK 20121006-015 Prislista

NbBIK 20121006-015 Protokoll

NbBIK 20121007-007 Prislista

NbBIK 20121007-007 Protokoll

NbBIK 20121101-004 Prislista

NbBIK 20121101-004 Protokoll

NbBIK 20121208-002 Prislista

NbBIK 20121208-002 Protokoll

NnBIK 20120901-008 Prislista

NnBIK 20120901-008 Protokoll

NnBIK 20121001-003 Prislista

NnBIK 20121001-003 Protokoll

NnBIK 20121006-014 Prislista

NnBIK 20121006-014 Protokoll

NnBIK 20121015-001  Prislista

NnBIK 20121015-001  Protokoll

NnBIK 20121020-003 Prislista

NnBIK 20121020-003 Protokoll

NnBIK 20121101-002 Prislista

NnBIK 20121101-002 Protokoll

NnBIK 20130101-002 Prislista

NnBIK 20130101-002 Protokoll

NnBIK 20130201-002 Prislista

NnBIK 20130201-002 Protokoll

Prislistor o Protokoll

SbBIK 20121119-001 Prislista
SbBIK 20121119-001 Protokoll


SbBIK 20130101-008 Prislista


SbBIK 20130101-008 Protokoll


SbBIK 20130117-001 Prislista


SbBIK 20130117-001 Protokoll


SbBIK 20130201-007 Prislista


SbBIK 20130201-007 Protokoll


SsBIK 20121001-006 Prislista

SsBIK 20121001-006 Protokoll


SsBIK 20121101-006 Prislista


SsBIK 20121101-006 Protokoll


SsBIK 20121112-001 Prislista


SsBIK 20121112-001 Protokoll


SsBIK 20121201-007 Prislista


SsBIk 20121201-007 Protokoll


SsBIK 20130101-005 Prislista


SsBIK 20130101-005 Protokoll


SsBIK 20130121-001 Prislista


SsBIK 20130121-001 Protokoll


SsBIK 20130201-005 Prislista


SsBIK 20130201-005 Protokoll


VbBIK 20120928-003 Prislista


VbBIK 20120928-003 Protokoll


VbBIK 20121001-001 Prislista


VbBIK 20121001-001 Protokoll


VbBIK 20121101-003 Prislista


VbBIK 20121101-003 Protokoll


VbBIK 20121201-005 Prislista


VbBIK 20121201-005 Protokoll


VbBIK 20130101-003 Prislista


VbBIK 20130101-003 Protokoll


VBIK 20121001-008 Prislista


VBIK 20121001-008 Protokoll


VBIK 20121101-008 Prislista


VBIK 20121101-008 Protokoll


VBIK 20121114-001 Prislista


VBIK 20121114-001 Protokoll


VBIK 20130101-007 Prislista


VBIK 20130101-007 Protokoll


VBIK 20130201-006 Prislista


VDBIK 20121001-013 Prislista


VDBIK 20121001-013 Protokoll


VDBIK 20121101-005 Prislista


VDBIK 20121101-005 Protokoll


VDBIK 20121101-014 Prislista


VDBIK 20121101-014 Protokoll


VDBIK 20121201-015 Prislista


VDBIK 20121201-015 Protokoll


VDBIK 20130101-013 Prislista


VDBIK 20130101-013 Protokoll


VDBIK 20130111-011 Prislista


VDBIK 20130111-011 Protokoll


ÖBIK 20121101-012 Prislista


ÖBIK 20121101-012 Protokolll


ÖBIK 20121201-003 Prislista


ÖBIK 20121201-003 Protokoll


ÖBIK 20130101-011 Prislista


ÖBIK 20130101-011 Protokoll


ÖgBIK 20121101-010 Prislista


ÖgBIK 20121101-010 Protokoll


ÖgBIK 20121105-001 Prislista


ÖgBIK 20121105-001 Protokoll


ÖgBIK 20121121-001 Prislista


ÖgBIK 20121121-001 Protokoll


ÖgBIK 20121128-001 Prislista


ÖgBIK 20121128-001 Protokoll


ÖgBIK 20121201-011 Prislista


ÖgBIK 20121201-011 Protokoll


ÖgBIK 20130101-009 Prislista


ÖgBIK 20130101-009 Protokoll


ÖgBIK 20130201-008 Prislista


ÖgBIK 20130201-008 Protokoll