Samtliga prov redovisade och registrerade

20210608


Antal prov: 279

Antal prisdrev: 242

Antal ettor: 145

Antal tvåor: 46

Antal treor: 51

Antal harpris: 124

Antal råpris: 107

Antal hjortpris: 4

Antal rävpris: 7

Antal RR: 2


Förteckning över årets startande hundar

Prislistor o Protokoll

Skaraborg BIK 20210101-026

Skaraborgs BIK 20210125-001
Skaraborgs BIK 20210201-016
Östsvenska BIK 20210201-019

Västsvenska BlK 20210215-015

Mälardalens BlK 20210201-020

Östergötlands BIK 20210111-002

Västsvenska BIK 20210101-025

Sydsvenska BIK 20210101-024

Gotlands BIK 20201201-027

Västsvenska BIK 20201201-024

Sydsvenska BIK 20210118-001 

Nedre Norrlands BIK 20201201-034 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201201-033 

Mälardalens BIK 20201201-029 

Mälardalens BIK 20201102-005 

Nedre Norrlands BIK 20201101-035 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201101-034 

Mälardalens BIK 20201101-030 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201001-032 

Västerbottens Beagleklubbb 20201201-035  

Östergötlands Beagleklubb 20201201-026 

Skaraborgs Beagleklubb 20201201-025

Sydsvenska Beagleklubben 20201201-023 

Skaraborgs Beagleklubb 20201116-002 

Östergötlands Beagleklubb 20201101-027 

Skaraborgs Beagleklubb 20201001-024 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201107-008 

Västerbottens Beagleklubb 20201101-036 

Gävle Dala Beagleklubb 20201101-033 

Gotlands Beagleklubb 20201101-028 

 Sydsvenska Beagleklubb 20201101-024 

Västsvenska Beagkeklubben 20200001-025  

Norrbottens Beagleklubb 20201101-037 

Sydsvenska Beagleklubben 20201109-005 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201003-007 

Västerbottens Beagleklubb 20201001-034 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201001-033 

Västsvenska Beagleklubben 20201001-023 

Sydsvenska Beagleklubben 20201001-022 

Norrbottens Beagleklubb 20201001-037 

Västerbottens Beagleklubb 20200901-034 

 

Protokoll o Protokoll

Skaraborgs BIK 20210101-026

Skaraborgs BIK 20210125-001

Skaraborgs BIK 20210201-016

Östsvenska BIK 20210201-019

Västsvenska BlK 20210215-015

Mälardalens BlK 20210201-020

Östergötlands BIK 20210111-002

Västsvenska BIK 20210101-025

Sydsvenska BIK 20210101-024

Gotlands BIK 20201201-027

Västsvenska BIK 20201201-024

Sydsvenska BIK 20210118-001 

Nedre Norrlands BIK 20201201-034 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201201-033 

Mälardalens BIK 20201201-029 

Mälardalens BIK 20201102-005 

Nedre Norrlands BIK 20201101-035 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201101-034 

Mälardalens BIK 20201101-030 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201001-032 

Västerbottens Beagleklubbb 20201201-035  

Östergötlands Beagleklubb 20201201-026 

Skaraborgs Beagleklubb 20201201-025

Sydsvenska Beagleklubben 20201201-023 

Skaraborgs Beagleklubb 20201116-002 

Östergötlands Beagleklubb 20201101-027 

Skaraborgs Beagleklubb 20201001-024 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201107-008 

Västerbottens Beagleklubb 20201101-036 

Gävle Dala Beagleklubb 20201101-033 

Gotlands Beagleklubb 20201101-028 

 Sydsvenska Beagleklubb 20201101-024 

Västsvenska Beagkeklubben 20200001-025  

Norrbottens Beagleklubb 20201101-037 

Sydsvenska Beagleklubben 20201109-005 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201003-007 

Västerbottens Beagleklubb 20201001-034 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201001-033 

Västsvenska Beagleklubben 20201001-023 

Sydsvenska Beagleklubben 20201001-022 

Norrbottens Beagleklubb 20201001-037 

Västerbottens Beagleklubb 20200901-034