Samtliga prov redovisade och registrerade

2022-01-13


Antal prov: 181

Antal prisdrev: 155

Antal ettor: 89

Antal tvåor: 37

Antal treor: 29

Antal harpris: 100

Antal råpris: 46

Antal hjortpris: 2

Antal rävpris: 3

Antal RR: 0


Förteckning över årets startande hundar


Prisstatistik per klubb o provtillfälle