Samtliga prov redovisade och registrerade

2022-03-04


Antal prov: 379

Antal prisdrev: 362

Antal ettor: 223

Antal tvåor: 73

Antal treor: 66

Antal harpris: 163

Antal råpris: 188

Antal hjortpris: 3

Antal rävpris: 4

Antal RR: 1


Förteckning över årets startande hundar


Prisstatistik per klubb o provtillfällePrislistor och Protokoll

GBIK 20211101-006 Prislista

GBIK 20211101-006 Protokoll

GBIK 20220101-005 Prislista

GBIK 20220101-005 Protokoll

GBIK 20220128-003 RR prov

GDBIK 20121018-003 Prislista

GDBIK 20211018-003 Protokoll

GDBIK 20211101-012 Prislista

GDBIK 20211101-012 Protokoll

GDBIK 20211201-010 Prislista

GDBIK 20211201-010 Protokoll

GDBIK 20220101-010 Prislista

GDBIK 20220101-010 Protokoll

JHBIK 20211101-013 Prislista

JHBIK 20211101-013 Protokoll

JHBIK 20211001-012 Prislista

JHBIK 20211001-012 Protokoll

JHBIK 20211022-001 Prislista

JHBIK 20211022-001 Protokoll

JHBIK 20211201-011 Prislista

JHBIK 20211201-011 Protokoll

JHBIK 20220101-011 Prislista

JHBIK 20220101-011 Protokoll

MBIK 20211018-001 Prislista

MBIK 20211018-001 Protokoll

MBIK 20211101-008 Prislista

MBIK 20211101-008 Protokoll

MBIK 20211101-009 Prislista

MBIK 20211101-009 Protokoll

MBIK 20211201-007 Prislista

MBIK 20211201-007 Protokoll

MBIK 20220101-007 Prislista

MBIK 20220101-007 Protokoll

MBIK 20220201-007 Prislista

MBIK 20220201-007 Protokoll

NbBIK 20210921-002 Prislista

NbBIK 20210921-002 Protokoll

NbBIK 20211001-015 Prislista

NbBIK 20211001-015 Protokoll

NbBIK 20211101-016 Prislista

NbBIK 20211101-016 Protokoll

NbBIK 20211115-001 Prislista

NbBIK 20211115-001 Protokoll

NbBIK 20211201-014 Prislista

NbBIK 20211201-014 Protokoll

NnBIK 20211001-013 Prislista

NnBIK 20211001-013 Protokoll

NnBIK 20211002-007 Prislista

NnBIK 20211002-007 Protokoll

NnBIK 20211025-008 Prislista

NnBIK 20211025-008 Protokoll

NnBIK 20211101-014 Prislista

NnBIK 20211101-014 Protokoll

NnBIK 20211201-012 Prislista

NnBIK 20211201-012 Protokoll

NnBIK 20220201-012 Prislista

NnBIK 20220201-012 Protokoll

Protokoll och Protokoll

SbBIK 20211101-003 Prislista


SbBIK 20211101-003 Protokoll

SbBIK 20211122-001 Prislista


SbBIK 20211122-001 Protokoll


SbBIK 20211201-003 Prislista


SbBIK 20211201-003 Protokoll


SbBIK 20220101-003 Prislista


SbBIK 20220101-003 Protokoll


SbBIK 20220124-001 Prislista


SbBIK 20220124-001 Protokoll


SbBIK 20220201-003 Prislista


SbBIK 20220201-003 Protokoll


SsBIK 20210901-001 Prislista

SsBIK 20210901-001 Protokoll


SsBIK 20211001-002 Prislista


SsBIK 20211001-002 Protokoll


SsBIK 20211101-001 Prislista


SsBIK 20211101-001 Protokoll


SsBIK 20211108-001 Prislista


SsBIk 20211108-001 Protokoll


SsBIK 20211201-001 Prislista


SsBIK 20211201-001 Protokoll


SsBIK 20220101-001 Prislista


SsBIK 20220101-001 Protokoll


SsBIK 20220117-001 Prislista


SsBIK 20220117-001 Protokoll


SsBIK 20220201-001 Prislista


SsBIK 20220201-001 Protokoll


VbBIK 20210901-013 Prislista


VbBIK 20210901-013 Protokoll


VbBIK 20211001-014 Prislista


VbBIK 20211001-014 Protokoll


VbBIK 20211101-015 Prislista


VbBIK 20211101-015 Protokoll


VbBIK 20211201-013 Prislista


VbBIK 20211201-013 Protokoll


VBIK 20211101-002 Prislista


VBIK 20211101-002 Protokoll


VBIK 20211001-003 Prislista


VBIK 20211001-003 Protokoll


VBIK 20211201-002 Prislista


VBIK 20211201-002 Protokoll


VBIK 20220101-002 Prislista


VBIK 20220101-002 Protokoll


VBIK 20220201-002 Prislista


VBIK 20220201-002 Protokoll


VDBIK 20211001-009 Prislista


VDBIK 20211001-009 Protokoll


VDBIK 20211018-002 Prislista


VDBIK 20211018-002 Protokoll


VDBIK 20211101-010 Prislista


VDBIK 20211101-010 Protokoll


VDBIK 20211201-008 Prislista


VDBIK 20211201-008 Protokoll


VDBIK 20220101-008 Prislista


VDBIK 20220101-008 Protokoll


ÖBIK 20211001-007 Prislista


ÖBIK 20211001-007 Protokoll


ÖBIK 20211101-005 Prislista


ÖBIK 20211101-005 Protokoll


ÖBIK 20211101-007 Prislista


ÖBIK 20211101-007 Protokoll


ÖBIK 20211201-006 Prislista


ÖBIK 20211201-006 Protokoll


ÖBIK 20220101-006 Prislista


ÖBIK 20220101-006 Protokoll


ÖgBIK 20210901-004 Prislista


ÖgBIK 20210901-004 Protokoll


ÖgBIK 20211101-004 Prislista


ÖgBIK 20211101-004 Protokoll


ÖgBIK 20211001-005 Prislista


ÖgBIK 20211001-005 Protokoll

ÖgBIK 20211201-004 Prislista

ÖgBIK 20211201-004 Protokoll

ÖgBIK 20220101-004 Prislista

ÖgBIK 20220101-004 Protokoll

ÖgBIK 20220110-001 Prislista

ÖgBIK 20220110-001 Protokoll

ÖgBIK 20220201-004 Prislista

ÖgBIK 20220201-004 Protokoll