Drevprovssäsongen

2021-2022

Ny säsong på gång!


Årets drevprovssäsong är den sista med de nu gällande drevprovsreglerna och säsongen kommer förhoppningsvis också att bli den sista där vi redovisar proven i det gamla systemet Jyckedata!


Det nya regelförslaget, för reglerna som ska börja gälla från och med 2022-07-01, ligger för närvarande hos SKK för genomgång och godkännande.
Ett nytt redovsningssystem är tillsammans med SKK under utarbetande och planen är att det ska testas under säsongen.


Säsongen 2021-2022 kommer om inget oförutsett inträffar att innehålla sedvanligt antal tävlingar; Har-SM, Småhunds-SM och NordM (i Norge denna gång).


Tävlingarna är ju intressanta och trevliga, men det allra viktigaste är att ni medlemmar startar era hundar på så många ”vanliga” drevprov som möjligt. Detta är det bästa sättet att få fram ett så
bra underlag som möjligt för att vidareutveckla rasen som jakthund!

Officiella Drevprovsresultat 2021-2022


Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 


Bästa lista hare

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Bästa lista räv

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Bästa lista klöv

2021-2022 

2020-2021

2019-2020

Bästa lista allround

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Prislistor & protokoll tidigare år


2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017
Sten Perssons Minne


2020

2019