Prislistor och protokoll 2020/21

Samtliga prov redovisade och registrerade

20210608


Antal prov: 279

Antal prisdrev: 242

Antal ettor: 145

Antal tvåor: 46

Antal treor: 51

Antal harpris: 124

Antal råpris: 107

Antal hjortpris: 4

Antal rävpris: 7

Antal RR: 2


Förteckning över årets startande hundar