Prislistor och protokoll 2022-23ny

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt Stambokförts av SKK Registreringsavdelning.

Denna säsong används SKK Start som redovisningsverktyg. Då detta verktyg ännu inte är helt komplett avseende hantering av resultat efter Stambokföring redovisas för närvarande enbart klara Protokoll för respektive klubbs olika provperioder.

Vår förhoppning är att Prislistor och övriga sammanställningar som tidigare löpande presenterats ska kunna publiceras längre fram under säsongen.

Samtliga prov redovisade och registrerade

2022-10-30


Antal prov: 17

Antal prisdrev: 9

Antal ettor: 5

Antal tvåor: 3

Antal treor: 1

Antal harpris: 9

Antal råpris: 

Antal hjortpris: 

Antal rävpris: 

Antal RR: 

Bergslagens Beagleklubb


Gotlands Beagleklubb


Gävle-Dala Beagleklubb


Jämtland-Härjedalens Beagleklubb


Mälardalens Beagleklubb


Nedre Norrlands Beagleklubb


Skaraborgs Beagleklubb


Sydsvenska Beagleklubb


Värmland-Dals Beagleklubb


Västerbottens Beagleklubb

Västsvenska Beagleklubb


Östsvenska Beagleklubb


Östergötlands Beagleklubb