Prislistor och protokoll 2022-23

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt Stambokförts av SKK Registreringsavdelning.

Denna säsong används SKK Start som redovisningsverktyg. Då detta verktyg ännu inte är helt komplett avseende hantering av resultat efter Stambokföring redovisas för närvarande enbart klara Protokoll för respektive klubbs olika provperioder.

Vår förhoppning är att Prislistor och övriga sammanställningar som tidigare löpande presenterats ska kunna publiceras längre fram under säsongen.

Samtliga prov redovisade och registrerade

2022-11-26


Antal prov: 100

Antal prisdrev: 82

Antal ettor: 34

Antal tvåor: 33

Antal treor: 15

Antal harpris: 75

Antal råpris: 7

Antal hjortpris: 

Antal rävpris: 

Antal RR: 

Skaraborgs Beagleklubb

Värmland-Dals Beagleklubb


Västerbottens Beagleklubb

Västsvenska Beagleklubb


Östsvenska Beagleklubb


Östergötlands Beagleklubb